Kategorie fotografií

Všechny kategorie
Celkem fotek: 54 (nové 0)

Půdní práce
Celkem fotek: 13 (nové 0)

Hnojení a postřiky
Celkem fotek: 12 (nové 0)

Sklizeň okopanin
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Siláž, senáž
Celkem fotek: 14 (nové 0)

Žně
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Traktory
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Nehody
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Manipulační technika
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Transportní technika
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Živočišná výroba
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lesní hospodářství
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lidé
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Stavby a nemovitosti
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Výstavy, veletrhy, akce
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Historie
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Ostatní
Celkem fotek: 13 (nové 0)

Simulátory a hry
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Počasí

Navigace: Články » Článek

Jak koupit pozemek od PF?

Datum přidání: 16.6.2014

Nedávno jsem chtěl koupit nějaké pozemky od pozemkového fondu, jelikož jsou za pár korun, ale zjistil jsem, že to není úplně jednoduché.
Níže jsem tedy zpracoval nějaké bližší informace.

Pozemkový fond ČR se stará o státní půdu. Tu pronajímá a postupně i prodává. Např. v okrese České Budějovice spravuje 7000 ha zemědělského půdního fondu (okolo 30000 parcel), tj. 10 % ZPF v tomto okrese. Nájemní smlouvy a prodej pozemků jsou zásadní pro zajištění výměry hospodaření.

Nájem
V případě zájmu o pronájem půdy od PF ČR vyplňte formulář „Žádosti o pronájem nemovitosti ve správě PF ČR“ nebo pošlete dopis. Žádost obsahuje identifikační údaje (příjmení, adresa atd.), specifikaci účelu pronájmu a čísla parcel. Nejběžnější typ smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Pokud užíváte pronajatou půdu od PF ČR a vstoupil jste s ní do agroenvironmentálního opatření (AEO), vyplatí se Vám zajistit si speciální smlouvu na dobu určitou kvůli 5-letému závazku hospodaření na celé výměře. Jinak může PF ČR zařadit pozemek do prodeje a nový majitel nemusí převzít závazky. Pak se musí vrátit dotace z AEO.

Pro zajištění dlouhodobějšího pronájmu stačí vyplnit speciální formulář a přiložit potvrzení od zemědělské agentury o zařazení vyjmenovaných parcel do AEO. Ode dne zařazení začíná platit 5-letá nájemní smlouva. Při prodeji je pak závazek AEO pro nového majitele povinný. PF ČR uvádí tuto skutečnost v nabídce prodeje.

Výše ročního nájmu je 1 % z průměrné ceny katastrálního území, u speciální 5-leté smlouvy 2%.

Prodej
Při prodeji pozemku jsou ze zákona stanoveny dva druhy přednosti: absolutní a normální. Absolutní přednost mají restituenti z daného a vedlejšího katastru. Tato přednost už není často využívána. Dříve se pohledávky restituentů kupovaly, dnes není možné získat pozemky za takto nabyté pohledávky.

Normální přednost může uplatnit zájemce, který má prodávaný pozemek v nájmu déle než 3 roky. K tomu se vztahuje limit, kdy je možné koupit nejvýš 70 % z plochy nabízených a pronajatých pozemků. Celkově je povoleno koupit nejvýš 500 hektarů státní půdy. Mladým zemědělcům stačí doložit, že na katastru hospodaří 1 rok.

Pozemek, na který nebyla vznesena žádná přednost, jde do nabídky klasického prodeje a získá jej zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou. Řízení se účastní omezená skupina zájemců, jmenovitě restituenti a subjekty z katastrálních území, ve kterých jsou pozemky určené k prodeji, nebo z katastrů sousedních (samostatně hospodařící rolníci s výměrou nad 10 ha a hospodařící déle než 3 roky, členové a akcionáři družstev a společností, vlastníci půdy nad 10 ha).

Nabídka prodeje pozemku je zveřejněna po dobu 1 měsíce (na nástěnce PF ČR, v deníku Právo, úřední desce příslušného obecního úřadu, internetu). Během této doby zájemci posílají na PF ČR žádosti. Poslední den nabídky proběhne uzávěrka a po ní jsou do tří dnů žádosti zpracovány.

Ke koupi lze využít 30letý bezúročný splátkový režim. Pokryje základní, tj. odhadní cenu pozemku. Částka, o kterou zájemce základní cenu navýší, se platí při podpisu kupní smlouvy.

Z toho vyplývá, že koupit pozemek od PF není úplně pro každého, což je škoda. :-)¨

Zdroj: www.daphne.czKomentáře:
 0


Kategorie videí

Všechny kategorie
Celkem videí: 126 (nové 0)

Půdní práce
Celkem videí: 46 (nové 0)

Hnojení a postřiky
Celkem videí: 15 (nové 0)

Sklizeň okopanin
Celkem videí: 7 (nové 0)

Sklizeň zrnin
Celkem videí: 19 (nové 0)

Sklizeň technických plodin
Celkem videí: 5 (nové 0)

Siláž, senáž, sečení
Celkem videí: 30 (nové 0)

Nehody
Celkem videí: 0 (nové 0)

Živočišná výroba
Celkem videí: 0 (nové 0)

Výstavy, veletrhy, akce
Celkem videí: 4 (nové 0)

Ostatní
Celkem videí: 0 (nové 0)

Simulátory a hry
Celkem videí: 0 (nové 0)

Statistika

Uživatelů celkem: 9
Počet fotek celkem: 54
Počet videí celkem: 126
Počet článků celkem: 3
Počet inzerátů celkem: 0

Nové fotky dnes: 0
Nové video dnes: 0
Nové články dnes: 0
Nové inzeráty dnes: 0

agrostranky.cz 2014-2019 - Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno šíření materiálu bez souhlasu majitele.

Kód: Záškodný Marek  |  Webdesign: Pierre Borodin